Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne. <br />Kilka informacji, o których warto wiedzieć.

Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne.
Kilka informacji, o których warto wiedzieć.


Banknot 20zł

Czyj wizerunek znajdziemy na banknocie 20zł? Jakie wymiary posiada ten banknot?

Banknot o nominale 20 zł wprowadzono do obrotu w 1994 roku, pozostaje on w kolorystyce fioletowo-różowej (wymiary: 126 × 63 mm). Cechami charakterystycznymi tego banknotu jest to, że w centralnej części umieszczony został portret króla Bolesława I Chrobrego inspirowany ryciną Jana Matejki. W lewym dolnym rogu znajduje się okrąg. Jeżeli chodzi o numerację pojawia się ona, tak samo jak w przypadku 10zł, również dwukrotnie. Pierwszy raz w lewej części banknotu w kolorze czarnym raz w prawej części w kolorze czerwonym. Po lewej stronie wizerunku monety na banknocie odnajdziemy romański kościół św. Mikołaja w Cieszynie. [Reklama: windykacja białystok] Banknot o nominale 20zł również posiada szereg zabezpieczeń. Tak samo jak 10 zł posiada on nitkę zabezpieczającą, mikrodruk powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w tle liczby „20” w prawej górnej części i powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą częścią. Zabezpieczenie to pojawia się również na stronie odwrotnej, jest to powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej oraz poniżej denara w półkolach rozdzielony liniami i powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną częścią z słownym i cyfrowym nominału.

Tagi: 20zł, Bolesław I Chrobry, kościół św. Mikołaja, zabezpieczenia, RP, Narodowy Bank Polski, cyfrowy nominał

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Najsłynniejszy polski fałszerz

Fałszerstwa znaków pieniężnych towarzyszą człowiekowi od czasu pojawienia się w rozliczeniach monet i banknotów. Podrabianie albo przerabianie pieniądza i częstotliwość fałszerstw uzależniona jest i zależy od jego siły nabywczej na świecie. Znaczenie ma również sposób zabezpieczenia.

Przedsiębiorstwo PWPW

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo, które jest wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa publicznego. Statutowym celem PWPW S.A. jest przede wszystkim produkcja banknotów czy dokumentów zabezpieczonych. Aktualnie Wytwórnia wytwarza między innymi prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, banknoty dla Narodowego Banku Polskiego, blankiety dowodów osobistych, które personalizowane są w MSWiA itp. W wytwórni tej produkowany jest także polski paszport biometryczny.

Banknot 200zł

Banknot o nominale 200 zł wprowadzony został do obrotu w 1994 roku. Jest on pozostawiony w kolorystyce: żółto-oliwkowej (strona przednia) oraz brązowo-oliwkowej (strona tylna). Posiada wymiary: 144 × 72 mm i drukowany jest, tak jak pozostałe banknoty, na białym papierze.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009