Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne. <br />Kilka informacji, o których warto wiedzieć.

Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne.
Kilka informacji, o których warto wiedzieć.


Banknot 20zł

Czyj wizerunek znajdziemy na banknocie 20zł? Jakie wymiary posiada ten banknot?

Banknot o nominale 20 zł wprowadzono do obrotu w 1994 roku, pozostaje on w kolorystyce fioletowo-różowej (wymiary: 126 × 63 mm). Cechami charakterystycznymi tego banknotu jest to, że w centralnej części umieszczony został portret króla Bolesława I Chrobrego inspirowany ryciną Jana Matejki. W lewym dolnym rogu znajduje się okrąg. Jeżeli chodzi o numerację pojawia się ona, tak samo jak w przypadku 10zł, również dwukrotnie. Pierwszy raz w lewej części banknotu w kolorze czarnym raz w prawej części w kolorze czerwonym. Po lewej stronie wizerunku monety na banknocie odnajdziemy romański kościół św. Mikołaja w Cieszynie. Banknot o nominale 20zł również posiada szereg zabezpieczeń. Tak samo jak 10 zł posiada on nitkę zabezpieczającą, mikrodruk powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w tle liczby „20” w prawej górnej części i powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą częścią. Zabezpieczenie to pojawia się również na stronie odwrotnej, jest to powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej oraz poniżej denara w półkolach rozdzielony liniami i powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną częścią z słownym i cyfrowym nominału.

Tagi: 20zł, Bolesław I Chrobry, kościół św. Mikołaja, zabezpieczenia, RP, Narodowy Bank Polski, cyfrowy nominał

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Przedsiębiorstwo PWPW

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo, które jest wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa publicznego. Statutowym celem PWPW S.A. jest przede wszystkim produkcja banknotów czy dokumentów zabezpieczonych. Aktualnie Wytwórnia wytwarza między innymi prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, banknoty dla Narodowego Banku Polskiego, blankiety dowodów osobistych, które personalizowane są w MSWiA itp. W wytwórni tej produkowany jest także polski paszport biometryczny.

Najsłynniejszy polski fałszerz

Fałszerstwa znaków pieniężnych towarzyszą człowiekowi od czasu pojawienia się w rozliczeniach monet i banknotów. Podrabianie albo przerabianie pieniądza i częstotliwość fałszerstw uzależniona jest i zależy od jego siły nabywczej na świecie. Znaczenie ma również sposób zabezpieczenia.

Denominacja banknotów

Banknoty polskie po denominacji weszły do obiegu na skutek denominacji złotego. Projektantem aktualnie wykorzystywanych banknotów jest Andrzej Heidrich, autor również serii banknotów Wielcy Polacy. Nominały 50, 20 oraz 10 zł wprowadzone zostały z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 200 oraz 100 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na każdym z tych banknotów widnieje data emisji 25 marca 1994 roku.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009