Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne. <br />Kilka informacji, o których warto wiedzieć.

Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne.
Kilka informacji, o których warto wiedzieć.


Polskie pieniądze

Jak monety i banknoty funkcjonują obok siebie? Jakich czasów sięgają początki polskich banknotów?

BanknotyZarówno monety, tak jak i banknoty funkcjonują w świecie obok siebie. Bilon jest wykorzystywany do regulowania drobniejszych płatności, natomiast banknoty najczęściej prezentują większą siłę nabywczą, przez co wykorzystywane są przy operacjach o większej wartości. Natomiast większość operacji wykonywanych jest przy wykorzystaniu pieniądza bezgotówkowego na przykład w postaci kart płatniczych.

Początki polskich banknotów sięgają czasów Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku. Pod wpływem tamtych doświadczeń amerykańskich oraz francuskich Tadeusz Kościuszko zdecydował się na takie właśnie finansowanie wysiłku zbrojnego. Banknoty kościuszkowskie nominowane były w złotych polskich. Do obiegu wówczas wprowadzone zostały banknoty o nominałach 1, 2 i 5 talarów.

W czasie II wojny światowej Bank Polski razem z zapasami złota, został ewakuowany na Zachód. Przygotowano tam emisję banknotów, które po wojnie miały wejść do obiegu w kraju. W Generalnym Gubernatorstwie za to Niemcy utworzyli Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie, na czele, którego zasiadł Feliks Młynarski. Emitował on okupacyjne złote, które nazywane były krakowskimi albo młynarkami. [Reklama: realizacja czeków zagranicznych] W 1944 roku władze komunistyczne wprowadziły na terenach wyzwolonych banknoty Narodowego Banku Polskiego, miało to miejsce dokładnie pół roku przed powstaniem tej instytucji. Bank Polski powrócił do kraju, niestety nie objął funkcji emisyjnych, ale został postawiony w stan likwidacji, a przygotowane przez niego banknoty oddano na przemiał.

W pierwszych latach powojennych utrzymywała się duża inflacja, co spowodowało, że system pieniężny polegał na tym, iż w obiegu były wyłącznie banknoty, bez bilonu. W październiku 1950 roku przeprowadzono drakońską wymianę pieniądza. Wprowadzono wtedy do obiegu banknoty ozdobione wizerunkami ludzi pracy. W obiegu pojawił się wówczas też bilon. Utrzymały się one w obiegu do połowy lat siedemdziesiątych, kiedy to stopniowo wymieniono je na banknoty nowego wzoru, ozdobione wizerunkami wybitnych postaci z historii naszego kraju.

Trwająca w latach osiemdziesiątych oraz na początku lat dziewięćdziesiątych inflacja doprowadziła do wprowadzania do obiegu coraz to wyższych nominałów - aż do banknotu o nominale 2 mln złotych (z wizerunkiem Ignacego Paderewskiego) z 1992 roku. Stabilizacja gospodarcza, będąca rezultatem planu Balcerowicza z 1989 roku stworzyła podstawy do denominacji, która weszła w życie w roku 1995. Weszły wtedy do obiegu banknoty z serii królewskiej, którymi posługujemy się aktualnie.

Tagi: Monety, banknoty, bilon, płatności, powstanie kościuszkowskie, II wojna światowa, zapasy złota, NBP, nominały

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Pieniądz papierowy

Banknot jest to mówiąc inaczej kwit bankowy, czyli pieniądz papierowy, który emitowany jest przez centralny bank emisyjny. Jest to pieniądz, który symbolizuje daną wartość niepokrytą w jego wartości materialnej. W przypadku pieniądza metalowego odpowiednikiem banknotu jest bilon. Od jakiegoś czasu wykorzystuje się nie tylko banknoty z papieru, ale także bardzo podobne do nich pieniądze, które wykonane są z tworzyw sztucznych bez udziału celulozy.

Denominacja banknotów

Banknoty polskie po denominacji weszły do obiegu na skutek denominacji złotego. Projektantem aktualnie wykorzystywanych banknotów jest Andrzej Heidrich, autor również serii banknotów Wielcy Polacy. Nominały 50, 20 oraz 10 zł wprowadzone zostały z dniem 1 stycznia 1995 roku, natomiast 200 oraz 100 zł z dniem 1 czerwca 1995. Na każdym z tych banknotów widnieje data emisji 25 marca 1994 roku.

Banknot kolekcjonerski

Banknoty o nominale 50zł z wizerunkiem papieża Jana Pawła II pojawiły się 16 października 2006 roku. Wtedy to właśnie przypadła rocznica rozpoczęcia pontyfikatu naszego papieża. Banknotów kolekcjonerskich o wymiarach 144 x 72 zostało wydrukowanych 2 000 000 sztuk. Produkcją ich zajęła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Banknot przedstawiał portret Jana Pawła II z krzyżem pasterskim na tle stylizowanego globu ziemskiego.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009