Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne. <br />Kilka informacji, o których warto wiedzieć.

Większość z istniejących państw na świecie ma swój własny pieniądz, swoją walutę, własne znaki pieniężne.
Kilka informacji, o których warto wiedzieć.


Polskie pieniądze

Jak monety i banknoty funkcjonują obok siebie? Jakich czasów sięgają początki polskich banknotów?

BanknotyZarówno monety, tak jak i banknoty funkcjonują w świecie obok siebie. Bilon jest wykorzystywany do regulowania drobniejszych płatności, natomiast banknoty najczęściej prezentują większą siłę nabywczą, przez co wykorzystywane są przy operacjach o większej wartości. Natomiast większość operacji wykonywanych jest przy wykorzystaniu pieniądza bezgotówkowego na przykład w postaci kart płatniczych.

Początki polskich banknotów sięgają czasów Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku. Pod wpływem tamtych doświadczeń amerykańskich oraz francuskich Tadeusz Kościuszko zdecydował się na takie właśnie finansowanie wysiłku zbrojnego. Banknoty kościuszkowskie nominowane były w złotych polskich. Do obiegu wówczas wprowadzone zostały banknoty o nominałach 1, 2 i 5 talarów.

W czasie II wojny światowej Bank Polski razem z zapasami złota, został ewakuowany na Zachód. Przygotowano tam emisję banknotów, które po wojnie miały wejść do obiegu w kraju. W Generalnym Gubernatorstwie za to Niemcy utworzyli Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie, na czele, którego zasiadł Feliks Młynarski. Emitował on okupacyjne złote, które nazywane były krakowskimi albo młynarkami. [Reklama: realizacja czeków zagranicznych] W 1944 roku władze komunistyczne wprowadziły na terenach wyzwolonych banknoty Narodowego Banku Polskiego, miało to miejsce dokładnie pół roku przed powstaniem tej instytucji. Bank Polski powrócił do kraju, niestety nie objął funkcji emisyjnych, ale został postawiony w stan likwidacji, a przygotowane przez niego banknoty oddano na przemiał.

W pierwszych latach powojennych utrzymywała się duża inflacja, co spowodowało, że system pieniężny polegał na tym, iż w obiegu były wyłącznie banknoty, bez bilonu. W październiku 1950 roku przeprowadzono drakońską wymianę pieniądza. Wprowadzono wtedy do obiegu banknoty ozdobione wizerunkami ludzi pracy. W obiegu pojawił się wówczas też bilon. Utrzymały się one w obiegu do połowy lat siedemdziesiątych, kiedy to stopniowo wymieniono je na banknoty nowego wzoru, ozdobione wizerunkami wybitnych postaci z historii naszego kraju.

Trwająca w latach osiemdziesiątych oraz na początku lat dziewięćdziesiątych inflacja doprowadziła do wprowadzania do obiegu coraz to wyższych nominałów - aż do banknotu o nominale 2 mln złotych (z wizerunkiem Ignacego Paderewskiego) z 1992 roku. Stabilizacja gospodarcza, będąca rezultatem planu Balcerowicza z 1989 roku stworzyła podstawy do denominacji, która weszła w życie w roku 1995. Weszły wtedy do obiegu banknoty z serii królewskiej, którymi posługujemy się aktualnie.

Tagi: Monety, banknoty, bilon, płatności, powstanie kościuszkowskie, II wojna światowa, zapasy złota, NBP, nominały

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Druk obustronny

Pod pojęciem recto-verso rozumiemy druk obustronny (recto z prawej strony kartki książki albo broszury, verso z lewej strony). Przy pojedynczej kartce, recto oznacza przednią, verso natomiast tylną stronę zadrukowanej kartki. Jedna z form zabezpieczenia druku nosi nazwę recto-verso. Metoda ta polega na druku grafiki na stronie przedniej (recto) oraz odwrotnej (verso).

Banknot 200zł

Banknot o nominale 200 zł wprowadzony został do obrotu w 1994 roku. Jest on pozostawiony w kolorystyce: żółto-oliwkowej (strona przednia) oraz brązowo-oliwkowej (strona tylna). Posiada wymiary: 144 × 72 mm i drukowany jest, tak jak pozostałe banknoty, na białym papierze.

Przedsiębiorstwo PWPW

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo, które jest wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa publicznego. Statutowym celem PWPW S.A. jest przede wszystkim produkcja banknotów czy dokumentów zabezpieczonych. Aktualnie Wytwórnia wytwarza między innymi prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, banknoty dla Narodowego Banku Polskiego, blankiety dowodów osobistych, które personalizowane są w MSWiA itp. W wytwórni tej produkowany jest także polski paszport biometryczny.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009